Marta Znajmiecka-Sikora

Dyrektor CEDEGO. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Członek założyciel i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ, w-ce przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Łódzką w zakresie kształtowania postaw pro-bezpiecznych. Szkoleniowiec z 20 letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty psychologiczno-doradcze m.in. z zakresu: psychologicznych aspektów bezpieczeństwa, technik radzenia sobie ze stresem, planowania pracy i zarządzania czasem, kontaktu z klientem w sytuacjach kryzysowych.

Dominujący obszar zainteresowań zawodowych to wspieranie szeroko pojętego rozwoju oraz psychologiczne aspekty zachowań bezpiecznych. Autorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w większości w opracowaniach o charakterze monograficznym. Zaangażowana w działania, których celem jest promocja idei kształcenia ustawicznego oraz propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Więcej informacji znajduje się na jej oficjalnej stronie: www.znajmiecka-sikora.com.

Adam Sikora

Założyciel i właściciel powstałej w 2004 roku firmy CEDEGO. Lekarz medycyny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa dowodowego. Szkoleniowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarach bhp, pierwszej pomocy oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp. Specjalizuje się w dochodzeniach powypadkowych. Z zamiłowania informatyk i pasjonat „dwóch kółek”.

Agata Lik

Koordynator ds. szkoleń. Współpracuje z firmą CEDEGO od 2010 roku. Odpowiada za prawidłową realizację procesu szkoleniowego.

Weronika Gładka

Specjalista ds. szkoleń. W zespole CEDEGO od 2017 roku. Kontaktuje się bezpośrednio z Klientami naszej firmy. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem usług szkoleniowych.

Emanuela Wielkopolan

Recepcjonistka. W zespole CEDEGO od 2016 roku. Organizuje i zapewnia prawidłową pracę naszego biura.

Katarzyna Bolanowska

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka wydziału Mechanicznego i Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy bhp w 2013 r. i od tego czasu aktywnie rozwija się w tej dziedzinie. W swojej karierze zawodowej zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy w obszarach produkcji, oświaty oraz BPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bhp również w języku angielskim. Prywatnie osoba udzielająca się społecznie na rzecz propagowania turystyki górskiej pieszej i rowerowej.

Marta Pędzicka

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również w 2016 roku studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i od tamtego czasu pogłębia swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp oraz zajmuje się pełną obsługą bhp w firmach produkcyjnych i usługowych.

Łukasz Zakrzewski

Trener/doradca ds. bhp. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach bankowość oraz bezpieczeństwo i higieny pracy. Od 2016 roku ściśle związany z branżą bhp. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bhp w języku polskim i angielskim. Prywatnie miłośnik motoryzacji i smakosz kuchni fusion.

Paweł Namieciński

Trener/doradca ds. bhp. W zespole CEDEGO od 2017 roku. Inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Przemysław Ocetek

Trener/doradca ds. bhp. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia o kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy oraz Zarządzanie. Od 2013 roku działa w dziedzinie BHP m.in. w obszarach bankowości, usług i administracji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP. Prywatnie ceni sobie spędzanie wspólnego czasu z rodziną oraz podróże pozwalające lepiej poznać piękno i historię naszego kraju.

Ewelina Zduniak

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy na Politechnice Łódzkiej. Współpracę z firmą CEDEGO rozpoczęła w lipcu 2016 roku prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełniąc obsługę w obszarze bhp.

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

Trener. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z bhp na Politechnice Łódzkiej i prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mieczysław Broda

Trener. Inżynier w zakresie elektroenergetyki z ponad 35 letnim stażem pracy w krajowej energetyce zawodowej. Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 powołanej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dominujący obszar zainteresowań zawodowych i zaangażowania w działaniu to propagowanie szeroko pojętej kultury technicznej oraz aspektów bezpieczeństwa w energetyce.

Andrzej Bielecki

Trener. Inżynier w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w krajowej energetyce. Aktywny członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Doświadczony trener prowadzący kursy z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Czesław Stępień

Inżynier mechanik, specjalizacja budowa maszyn. 45 lat pracy w eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych cieplnych i gazowych. Od 2016 roku jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr, od 2017 roku jako Zastępca Przewodniczącego tej Komisji. Korzystając z ogromnego doświadczenia zawodowego, prowadzi szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych na wszystkie grupy E i D.