Psychologia społeczna

 1. Asertywność – Być sobą – część I.
 2. Asertywność – Być sobą – część II.
 3. Asertywność – kompetencja społeczna czy filozofia życiowa.
 4. Nieśmiałość – określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań.
 5. Rozwój osobowy.
 6. Ustawienia systemowe – wykorzystanie w biznesie.
 7. Wywieranie wpływu czy manipulacja?

Psychologia pracy

 1. Analiza transakcyjna.
 2. Budowanie zespołu.
 3. Dziesięć rad, które pomogą zrealizować cele.
 4. I znowu konflikt!.
 5. Jak mówić by być zrozumianym? Jak słuchać by inni czuli się wysłuchani?.
 6. Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa.
 7. Menadżerem być.
 8. Narady i zebrania – złodziej czasu czy skuteczna metoda wymiany doświadczeń.
 9. Oblicza stresu.
 10. Planowanie zadań czyli jak właściwie zorganizować dzień pracy.
 11. Skuteczne delegowanie zadań.
 12. Stres w pracy zawodowej.
 13. Wypalony człowiek.
 14. Zarządzanie zmianą.
 15. Żyć w stresie i wytrwać.

Bezpieczeństwo środowiska pracy

 1. Badania profilaktyczne dla pracowników.
 2. Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem (behavior-based safety – BBS) jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji.
 3. Bezpieczeństwo i organizacja pracy na składowisku i przy usuwaniu odpadów.
 4. Choroby zawodowe.
 5. Kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy?.
 6. Nowe znaki bezpieczeństwa.
 7. Ocena ryzyka zawodowego.
 8. Oświetlenie – uciążliwość, szkodliwość a może nic z tych rzeczy?.
 9. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.
 10. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – kiedy i jakie świadczenia przysługują pracownikowi.

Nowoczesne metody szkolenia

 1. Zastosowanie aktywnych metod pracy grupowej w rozwoju umiejętności miękkich (przegląd zagadnień i podstawowych pojęć).

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 1. Apteczka pierwszej pomocy.
 2. Omdlenie.

Urządzenia techniczne, maszyny

 1. Obsługa urządzeń transportu bliskiego, a uprawnienia UDT.
 2. Wprowadzenie wózka jezdniowego do firmy – krok po kroku (od zakupu do eksploatacji).

Publikacje książkowe

 1. Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań – książka PDF (16,7 Mb).
 2. Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań – książka PDF (4,37 Mb).
 3. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. pod redakcją Marty Znajmieckiej-Sikora, Bogny Kędzierskiej, Elżbiety Roszko, Wydawnictwo ego 2011 – książka PDF (3,67 Mb).
 4. Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z pod redakcją Marty Znajmieciej-Sikora i Elzbiety Roszko, Wydawnictwo ego 2010 – książka PDF (3,67 Mb).
 5. Podstawy kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo ego 2010 – książka PDF (7 Mb).
 6. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych pod redakcją Marty Znajmieciej-Sikora i Bogny Kędzierskiej – książka PDF (1,95Mb).