Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
OFERTA

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I OBSŁUGI APTECZEK
UCZESTNICY
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy, osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 Kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
CEL
Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku.
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku.
 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 14 osób.
CZAS TRWANIA
8 godzin dydaktycznych.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Zajęcia prowadzone są przez lekarza lub ratownika medycznego.
 • wykład (prezentacja audiowizualna),
 • ćwiczenia praktyczne (praca z apteczką oraz manekinem do resuscytacji z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym).
PROGRAM RAMOWY
 • aspekty prawne omawianych zagadnień,
 • organizacja postępowania na miejscu wypadku,
 • ocena zagrożenia na miejscu wypadku przez osoby udzielające pomocy przedmedycznej,
 • ocena obrażeń u poszkodowanych,
 • zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia wg standardu BLS i BLS AED,
 • przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych,
 • przygotowanie osób poszkodowanych do transportu,
 • wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki,
 • praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia zasady zachowania bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje podstawę prawną działań ratowniczych.
3. Uczestnik szkolenia definiuje sposoby oceny obrażeń u osób poszkodowanych, w tym rozpoznawania stanów zagrożenia życia.
4. Uczestnik szkolenia wymienia etapy resuscytacji wg standardu BLS i BLS AED.
5. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu wypadku.
6. Uczestnik szkolenia wymienia sposoby udzielania pomocy doraźnej w wybranych urazach.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje wyposażenie apteczki oraz definiuje instrukcję obsługi apteczki i sprzętu ratowniczego.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia umie zachować zasady bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
2. Uczestnik szkolenia potrafi podjąć działania ratownicze zgodnie z obowiązująca podstawą prawną.
3. Uczestnik szkolenia potrafi ocenić obrażenia u osób poszkodowanych, w tym rozpoznać stan zagrożenia życia.
4. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać resuscytację wg standardu BLS i BLS AED.
5. Uczestnik szkolenia umie zabezpieczyć czynności życiowe u poszkodowanych na miejscu wypadku.
6. Uczestnik szkolenia umie udzielić pomocy doraźnej w wybranych urazach.
7. Uczestnik szkolenia potrafi obsługiwać apteczkę i sprzęt ratowniczy.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by ocenić obrażenia u osób poszkodowanych, w tym rozpoznać stan zagrożenia życia.
2. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by wykonać resuscytację wg standardu BLS i BLS AED oraz zabezpieczyć czynności życiowe u poszkodowanych na miejscy wypadku
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by udzielić pomocy doraźnej w wybranych urazach.
4. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
5. Uczestnik szkolenia poczuwa się do odpowiedzialności za podjęcie działań ratowniczych na miejscu wypadku zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.


Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie zarówno w domu jak i w pracy. W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta!!! Wiedza jak postępować w takich przypadkach jest niezbędna by ograniczyć szkody związane z urazem lub nawet uratować życie poszkodowanej osobie przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.

Sprawdź w naszym kalendarzu szkoleń kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte z tego zakresu !!!

Organizujemy również szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO