Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
OFERTA

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
UCZESTNICY
Szkolenie przeznaczone dla menadżerów różnych szczebli organizacji, kierujących pracą zespołów ludzkich i zainteresowanych wprowadzaniem systemu oceny pracowników i poprawą efektywności pracy podległego im personelu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:
 • umieć dokonywać oceny swojej pracy,
 • umieć dokonywać oceny pracy swoich współpracowników,
 • znać system oceny pracowników,
 • znać metody zwiększenia efektywności pracy personelu,
 • umieć stworzyć podstawowy arkusz oceny pracowniczej,
 • umieć udzielać informacji zwrotnej,
 • umieć skutecznie delegować zadania,
 • znać metody motywacji pracowników.
CEL
Ukazanie sposobu, metod i celowości ocen pracowniczych oraz zwrócenie uwagi na proces motywacji podwładnych i zwiększenie ich efektywności pracy.
CZAS TRWANIA
8 lub 16 godz. dydaktycznych (do uzgodnienia).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
PROGRAM RAMOWY
 1. Kompetencje menedżerskie
  • Rola osób zarządzających w tworzeniu procedur oceniających.
  • Efektywne style kierowania zespołem.
  • Trening asertywności.
 2. Elementy zarządzania czasem
  • Planowanie własnego czasu pracy.
  • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań.
  • Cel jako narzędzie zarządzania czasem i motywacją pracowników.
 3. Ocena pracownicza
  • Rola oceny i systemu motywacji w zarządzaniu
  • Podstawowe błędy związane z ocenianiem: stereotypy związane z oceną, własne doświadczenia związane z ocenianiem i byciem ocenianym.
  • Ocena wyników pracy jako metoda poprawy efektywności pracy.
  • Problemy związane z oceną wyników pracy.
  • Konstrukcja narzędzi umożliwiających ocenę pracownika.
  • Sposób prowadzenia rozmowy oceniającej wyniki pracy.
 4. Elementy komunikacji interpersonalnej
  • Zakresy komunikacji z podwładnymi.
  • Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
  • Przekazywanie informacji o ocenie - informacja zwrotna.
 5. Motywacja podwładnych
  • Znaczenie oceny w planowaniu kariery i motywowaniu pracowników.
  • Budowanie świadomości i odpowiedzialności podwładnych.
  • Modele motywacji i ocena skuteczności różnego typu gratyfikatorów.
  • Poziom motywacji a skuteczność działania.
  • Praktyka motywowania: efekty stosowania nagród i kar.
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO