Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > BHP OKRESOWE DLA KADRY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEJ
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
DATA ROZPOCZĘCIA
17.12.2018
DATA ZAKOŃCZENIA
17.12.2018
GODZINY
9.00-15.30
MIEJSCE
Szczecińska 74, Łódź
CENA
99 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby chętne proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej emailemszkolenia@centrumego.eu, lub bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 16 osób na jedno szkolenie.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z ww. aktami prawnymi.

Cel:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Uczestnicy:
 • pracownicy inżynieryjno - techniczni
 • projektanci
 • konstruktorzy
 • technolodzy
 • organizatorzy produkcji.
Metody i środki dydaktyczne:
 • wykład
 • praktyczne ćwiczenia z obowiązującymi dokumentami
 • prezentacja audiowizualna
 • e-learning.
Program ramowy:
 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie aktualnych przepisów (z uwzględnieniem zmian), dotyczących praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno - sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy; analiza problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m. in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO