Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > BHP PRZY PRACACH Z AZBESTEM
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DATA ROZPOCZĘCIA
07.07.2011
DATA ZAKOŃCZENIA
07.07.2011
GODZINY
9:00-14:00
MIEJSCE
Łódź, Szczecińska 74
CENA
69 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby chętne proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem na numer 42 6521148 lub na email szkolenia@centrumego.eu, lub bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób na jedno szkolenie.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr nr 216 poz. 1824). oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z ww. aktami prawnymi.

Cel
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Wielkość grupy
Do 20 osób.

Czas trwania
6 godzin dydaktycznych (po 45 minut każda).

Metody i środki dydaktyczne
 • wykład
 • prezentacja audiowizualna
Program ramowy
 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 2. Zastosowanie azbestu.
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 4. Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2018 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO