Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > BHP OKRESOWE DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACODAWCÓW
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
DATA ROZPOCZĘCIA
05.03.2019
DATA ZAKOŃCZENIA
05.03.2019
GODZINY
9:00-15:30
MIEJSCE
Szczecińska 74, Łódź
CENA
99 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby chętne proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej emailem szkolenia@centrumego.eu, lub bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 16 osób na jedno szkolenie.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w  formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z ww. aktami prawnymi.

Cel szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Uczestnicy:
 • pracodawcy
 • osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • osoby kierujące pracownikami - mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
Metody i środki dydaktyczne:
 • wykład
 • prezentacja audiowizualna
 • e-learning.
Program ramowy:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy oraz problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w  procesach pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO