Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH
DATA ROZPOCZĘCIA
07.03.2019
DATA ZAKOŃCZENIA
07.03.2019
GODZINY
9.00-15.30
MIEJSCE
Szczecińska 74, Łódź
CENA
59 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby chętne proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej emailem szkolenia@centrumego.eu, lub bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 16 osób na jedno szkolenie.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z ww. aktami prawnymi.

Cel szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Uczestnicy szkolenia:
 • pracownicy administracyjno-biurowi
 • pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych
 • pracownicy placówek służby zdrowia
 • pracownicy szkół i innych placówek oświatowych
 • pracownicy jednostek naukowo-badawczych.
Metody i środki dydaktyczne:
 • wykład
 • prezentacja audiowizualna
 • e-learning.
Program ramowy:
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i  chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO