Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
DATA ROZPOCZĘCIA
19.12.2018
DATA ZAKOŃCZENIA
19.12.2018
GODZINY
9:00-15:30
MIEJSCE
CEDEGO, Szczecińska 74, Łódź
CENA
59 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób na jedno szkolenie. Zgłoszenie w systemie on-line gwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu. Po wysłaniu zgłoszenia on-line system automatycznie wysyła informację do osoby zgłaszającej o dostępności wolnych miejsc na danym szkoleniu.

W razie pytań dotyczących szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prosimy o kontakt mailowy: szkolenia @ cedego.pl lub telefonicznie (dane w zakładce kontakt).

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe zamknięte jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0 poz. 186). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z ww. aktami prawnymi.

Cel szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  1. Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
  3. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Metody i środki dydaktyczne:
  1. Wykład.
  2. Prezentacja audiowizualna.

Program ramowy:
  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO