Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > CZYTELNIA > PSYCHOLOGIA PRACY > KONSEKWENCJE STRESU ZAWODOWEGO PERSONELU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
CZYTELNIA
PSYCHOLOGIA PRACY
Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego
Martyna Kaflik-Pieróg
Wybrane koncepcje stresu zawodowego Praca zawodowa stanowi jedną z najważniejszych form działalności człowieka. Definiuje się ją jako „stałe lub systematyczne wykonywanie czynności, które opierają się na określonych kwalifikacjach i stanowią podstawę utrzymania i pozycji społecznej jednostki” (Dobrowolska, 1980). W szerokim rozumieniu na prace zawodową składają się czynności zawodowe a także warunki lokalowe, sanitarno – higieniczne, wyposażenie zakładu pracy w zasoby rzeczowe, ludzkie oraz organizacja i środowisko pracy. Praca dość szybko pojawia się w świadomości człowieka. Od najwcześniejszych lat życia przeżywana jest jako kategoria psychologiczna – emocjonalna, poznawcza, decyzyjna. Świat zawodów według Nuttina (1968) stanowi rzeczywistość, która w sposób znaczący oddziałuje na dziecko. Jest materiałem, za pomocą którego buduje ono swą osobowość, indywidualność, tożsamość. W miarę upływu czasu, u progu dojrzałości praca pojawia się jako druga kategoria - kategoria przymusu ekonomicznego stając się równocześnie jednym z najbardziej poważnych źródeł życiowych kryzysów dla każdego człowieka (Bańka, 1996). Przeciętny obywatel naszego kraju przeznacza na pracę zawodową 41 godzin tygodniowo co oznacza, że poświęca jej przynamniej 1/3 doby (Ogińska - Bulik, 2003). Wiele osób w wieku produkcyjnym funkcjonuje zawodowo przez 12 – 16 godzin dziennie, nie rzadko 7 dni w tygodniu. Znaczna część ludzi poświęca swojej pracy nie tylko większość posiadanego czasu ale także podporządkowuje jej swoje życie rodzinne, towarzyskie rezygnując dla niej z własnych potrzeb i wyznawanych uprzednio wartości. Badacze tej problematyki przyglądając się ogólnym tendencjom zauważyli, że praca zawodowa jako jedna z  najważniejszym form działalności człowieka charakteryzuje się dwoma przeciwstawnymi wartościami. Dwoista natura pracy sprawia, że z jednej strony wiąże się ona ze zdrowiem, dumą, dobrobytem, rozwojem, organizacją z drugiej zaś – z apatią, bezradnością, poniżeniem, dezorganizacją, chorobą (Bańka, 1996). Zainteresowanie psychologów pracą związane jest, w dużej mierze, z jej mniej pozytywnym aspektem. Przedmiotem badań psychologów są zagadnienia związane z motywowaniem pracowników, kierowaniem zespołami ludzi, komunikacją w organizacji jednak od pewnego czasu kluczową rolę wśród tych zagadnień odgrywa pojęcie stresu organizacyjnego (Biela, 1990, Borucki, 1988, Strykowska, Trzeciakowska, 1994, Tucholska, 1996). Pojęcie to pojawiło się w literaturze przedmiotu stosunkowo późno (Kahn i in. 1964). Wcześniej badacze zajmowali się stresem w ujęciu fizjologicznym (Selye, 1982) i stresem pracy. Z czasem okazało się jednak, że stres pracy to pojęcie zbyt wąskie. Pracownik narażony jest bowiem nie tylko na czynniki wynikające bezpośrednio z wykonywanej pracy, ale również z roli, którą pełni, ze stosunków panujących w grupie współpracowników czy wreszcie z samej struktury organizacyjnej. Pojęcie stres organizacyjny obejmuje więc klasyczny stres pracy, klimat organizacyjny, kulturę organizacyjną oraz relacje wynikające z wzajemnego oddziaływania życia rodzinnego i pracy (Majewska, Noworol, 1995). Stres uznawany jest obecnie za jedno z głównych zagrożeń związanych z miejscem pracy (Łuczak, Żołnierczyk – Zreda, 2002). W Japonii powstał nawet termin „karoshi”, który oznacza śmierć spowodowaną stresem (Kuźma, 2000). Według badań Northwestern National Life 40 % badanych osób uznało swoją pracę za ekstremalnie stresującą a 29 % pracowników ankietowanych przez Yale University odczuwa stres związany ze swoim miejscem zatrudnienia (National Institute of Occupational Safety and Health, 1998).
ZMIEŃ KATEGORIĘ
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYZMIEŃ KATEGORIĘ
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO